• Úvod
  • Články

Projects supported by structural funds of EU realized at university of Žilina in cooperation with air transport department and flight training organization – Air school of the university of Žilina [Projekty podporované zo štrukturálnych fondov EÚ riešené na Žilinskej univerzite v Žiline v spolupráci Katedry leteckej dopravy a Leteckého výcvikového a vzdelávacieho centra] / Alena Novák Sedláčková

In: Perner´s Contacts [elektronický zdroj]. - ISSN 1801-674X. - 2011. - Vol. 6, No. 5 (2011), s. 265-270. - Popis urobený 12.1.2012. - Požaduje sa Acrobat Reader. - Spôsob prístupu: http://pernerscontacts.upce.cz/24_2011/Novak2.pdf


Diskusia k článku

Aby ste mohli vidieť diskusiu a pridávať príspevky, musíte sa prihlásiť.
Ak ešte nemáte vytvorený účet, zaregistrujte sa.

© 2012 CELD - Centrum excelencie pre leteckú dopravu - ITMS 26220120065