Palubný protizrážkový systém / Branislav Kandera

In: Doprava a spoje [elektronický zdroj] : internetový časopis. - ISSN 1336-7676. - 2011. - Č. 1 (2011), s. 44-50. - Popis urobený 29.6.2011. - Požaduje sa Acrobat Reader. - Spôsob prístupu: http://www.fpedas.uniza.sk/dopravaaspoje/2011/1/kandera.pdf


Diskusia k článku

Aby ste mohli vidieť diskusiu a pridávať príspevky, musíte sa prihlásiť.
Ak ešte nemáte vytvorený účet, zaregistrujte sa.

© 2012 CELD - Centrum excelencie pre leteckú dopravu - ITMS 26220120065