Centrum excelencie pre leteckú dopravu

Katedra leteckej dopravy a Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum Žilinskej univerzity v Žiline majú dlhoročné skúsenosti s riešením vedecko-výskumných projektov v oblasti leteckej dopravy. Zameriavajú sa na zvyšovanie kvality a efektívnosti výcviku pilotov, zvyšovanie bezpečnosti a kvality civilného letectva, ako aj riadenie letovej prevádzky.

  • projekt je zameraný na vedecko-výskumnú činnosť rovnako ako aj na vybudovanie excelentného pracoviska v oblasti leteckej dopravy,
  • vytvára jedinečné monitorovacie a vyhodnocovacie pracovisko leteckej prevádzky na Slovensku, ktoré participuje na výskume v oblasti inovatívnych technológií v doprave
  • prepája výskum s praxou a vytvára partnerstvá na úrovni univerzít, čo sa odráža vo zvyšovaní kvality vedy a výskumu
  • Laboratória Aerolab 1 a Aerolab 2 sú určené pre výskum a získavanie nových poznatkov s čo najširším využitím

 

Schema A

Viac O projekte

© 2012 CELD - Centrum excelencie pre leteckú dopravu - ITMS 26220120065