• Úvod

Výsledky projektu a rozpočet

Výsledky projektu

12. Hodnoty merateľných ukazovateľov
Typ Názov Merná jednotka Východisková hodnota Rok Plánovaná hodnota Rok
Výsledok Objem finančých prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia Eur 0.000 2009 3,146,830.000 2012
Výsledok Počet projektov podporujúcich výskum a vývoj v oblasti IKT počet 0.000 2009 1.000 2012
Výsledok Počet projektov spoločného výskumu slovenských a svetových výskumných a vývojových organizácií počet 0.000 2009 1.000 2012
Výsledok Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch počet 0.000 2009 20.000 2012
Výsledok Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch počet 0.000 2009 7.000 2012
Výsledok Počet výmenných programov medzi slovenskými a svetovými výskumníkmi a vývojovými organizáciami počet 0.000 2009 1.000 2012
Výsledok Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži počet 0.000 2009 4.000 2012
Výsledok Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy počet 0.000 2009 1.000 2012
Výsledok Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži počet 0.000 2009 8.000 2012
Výsledok Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy počet 0.000 2009 1.000 2012
Výsledok Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktoré využívajú poskytnutú podporu - muži počet 0.000 2009 5.000 2012
Výsledok Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktoré využívajú poskytnutú podporu - ženy počet 0.000 2009 3.000 2012


Rozpočet

Rozpočet projektu (.xls)

 

Výsledky projektu a rozpočet

© 2012 CELD - Centrum excelencie pre leteckú dopravu - ITMS 26220120065