O projekte

Katedra leteckej dopravy a Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum Žilinskej univerzity v Žiline majú dlhoročné skúsenosti s riešením vedecko-výskumných projektov v oblasti leteckej dopravy. Zameriavajú sa na zvyšovanie kvality a efektívnosti výcviku pilotov, zvyšovanie bezpečnosti a kvality civilného letectva, ako aj riadenie letovej prevádzky.

Strategický cieľ projektu

Strategickým cieľom projektu je zvyšovanie kvality Katedry leteckej dopravy ako výskumného pracoviska v oblasti plánovania rozvoja dopravy s ohľadom na dopady v hospodárskej a environmentálnej oblasti. Tento cieľ projektu je v súlade s globálnym cieľom Operačného programu Výskum a vývoj a svojím zameraním podporuje zvýšenie konkurencieschopnosti ekonomiky SR, medzinárodnej prestíže výskumu v SR a jeho prepojenie so súkromnou sférou, a prispieva k zníženiu regionálnych disparít a tvorbe nových pracovných miest.
čítajte viac...

Harmonogram projektu

Zmena harmonogramu projektu

© 2012 CELD - Centrum excelencie pre leteckú dopravu - ITMS 26220120065